• mmka_1n
 • mmka_2
 • mmka_3n
 • mmka_4
 • mmka_10
 • mmka_11n
 • mmka_12
 • mmka_13n
 • mmka_14n
 • mmka_15

Firmy

Co możemy zrobić dla Twojej Firmy?

Prawo Cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów 
 • prawne zabezpieczenia transakcji handlowych 
 • windykacja należności 
 • odszkodowania 
 • nieruchomości (obsługa prawna inwestorów, pośredników i zarządców nieruchomości) 
 • czyny nieuczciwej konkurencji 
 • audyt prawny nieruchomości
 • audyt prawny przedsiębiorstwa

Prawo Pracy

 • spory wynikające z rozwiązania stosunku pracy 

Prawo Spółek Handlowych

 • rejestracja spółek, związków, stowarzyszeń, fundacji 
 • reprezentowanie przed sądami i urzędami 
 • doradztwo i bieżąca obsługa 
 • przygotowywanie posiedzeń organów (zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie) 
 • odpowiedzialność karna członków zarządów spółek handlowych

Prawo Budowlane

 • warunki zabudowy 
 • pozwolenia na budowę 
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 • odwołania od niekorzystnych decyzji administracyjnych

Prawo Administracyjne i Sądowo – Administracyjne

 • kompleksowe prowadzenie zastępstwa procesowego przed wszystkimi organami (Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Nadzór Budowlany, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny)