• mmka_1n
  • mmka_2
  • mmka_3n
  • mmka_4
  • mmka_10
  • mmka_11n
  • mmka_12
  • mmka_13n
  • mmka_14n
  • mmka_15

Rozwody

Rozwód jest niewątpliwie trudnym doświadczeniem w życiu każdego człowieka. Rozwód pociąga za sobą zmiany w wielu sferach funkcjonowania człowieka, nie tylko w relacji między mężczyzną a kobietą, ale także w relacji z dziećmi oraz w kwestiach majątkowych.

Doświadczenie kancelarii pozwala zaproponować klientom najbardziej odpowiednie dla ich sytuacji rozwiązanie oraz objąć ich kompleksową opieką prawną począwszy od decyzji o rozwodzie, poprzez procedury sądowe aż po podział majątku po rozwodzie i zmianę wysokości alimentów. Kancelaria nie prowadzi sztywnego cennika usług.

Tak, jak każdy człowiek jest inny, to jego sprawa jest inna i wymaga indywidualnego potraktowania oraz dopasowania ceny do potrzeb i możliwości klienta.