• mmka_1n
  • mmka_2
  • mmka_3n
  • mmka_4
  • mmka_10
  • mmka_11n
  • mmka_12
  • mmka_13n
  • mmka_14n
  • mmka_15

O mnie

Michał Maria Kowalski

Adwokat Michał Maria Kowalski wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Członek rad nadzorczych spółek komunalnych oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posiada uprawnienia do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autor licznych szkoleń i publikacji .

Prowadzi własną kancelarię adwokacką w Poznaniu i w Szamotułach. Prowadził z powodzeniem sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne, administracyjne, procesy budowlane, sprawy odszkodowawcze, windykację należności itp. Posługuje się językiem angielskim. Posiada międzynarodowy certyfikat Test Of Legal English Skills na poziomie Higher. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych, poznańskich kancelariach adwokackich. Współpracuje z notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi oraz doradcami podatkowymi.