• mmka_1n
  • mmka_2
  • mmka_3n
  • mmka_4
  • mmka_10
  • mmka_11n
  • mmka_12
  • mmka_13n
  • mmka_14n
  • mmka_15

Windykacja

Odzyskiwanie należności należy w Polsce do trudnych i czasochłonnych czynności. Bazując na wcześniejszym doświadczeniu w branży windykacyjnej oraz na współpracy ze skutecznymi komornikami sądowymi, kancelaria pomaga klientom w odzyskaniu należnych im pieniędzy na wszystkich etapach sprawy. Wiele spraw udaje się załatwić polubownie na etapie przedsądowym.

W przypadku konieczności skierowania sprawy do sądu kancelaria wykorzystuje wszystkie mechanizmy prawne przewidziane w przepisach w celu uzyskania korzystnego sądowego rozstrzygnięcia.