• mmka_1n
  • mmka_2
  • mmka_3n
  • mmka_4
  • mmka_10
  • mmka_11n
  • mmka_12
  • mmka_13n
  • mmka_14n
  • mmka_15

Nieruchomości

Nieruchomości towarzyszą ludziom praktycznie od zawsze i niemal od zawsze zajmują ważne miejsce wśród spraw majątkowych. Ze względu na ograniczoną powierzchnię kraju możliwości powstania nowych nieruchomości są ograniczone, co powoduje ich wysoką cenę. Ze względu na burzliwe dzieje naszego kraju, począwszy od rozbiorów, poprzez dwie wojny światowe oraz niemal pół wieku realnego socjalizmu, stan prawny wielu nieruchomości nie jest uregulowany.

W obrocie gospodarczym nadal znajdują się nieruchomości, dla których nie została jeszcze założona księga wieczysta, osoby wpisane do księgi wieczystej jako właściciele już nie żyją, albo posiadają księgi wieczyste obciążone dawnymi hipotekami. Skomplikowane i szybko zmieniające się przepisy prawne nie ułatwiają także funkcjonowania nieruchomości stosunkowo nowych, wybudowanych przez deweloperów już po 1989 roku.

Kancelaria pomaga klientom regulować kwestie służebności gruntowych, służebności przesyłu, drogi koniecznej, podziału nieruchomości, opłat adiacenckich i planistycznych, sporów granicznych itp.

We współpracy z wiodącymi kancelariami notarialnymi pomagamy w załatwieniu wielu spraw polubownie, bez angażowania sądów i konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Kancelaria pomaga także klientom w sprawach trudnych wymagających ingerencji sądu otaczając ich opieką fachowych prawników nie tylko do wyroku ale także na późniejszym etapie ich skutecznej egzekucji.